The RUX

บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ สังคมส่วนตัว เพียง 94 ครอบครัว – เน้นความเป็นส่วนตัว ฟังก์ชั่นกว้างตอบโจทย์การใช้งาน

Ma Du Dao Resort

มาดูดาวรีสอร์ท เป็นตัวเลือกต้น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยงที่ต้องการบรรยากาศความสงบ, สวยงามที่แท้จริง Virtual Tour สามารถถ่ายทอดบรรยากาศของรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี