Wat Kudi Dao, Ayutthaya

Virtual Tour ถูกนำมาถ่ายทอดความสวยงาม ความลึกลับของโบราณสถานได้เป็นอย่างดี ด้วยภาพ 360° อย่างเช่นที่วัดวัดกุฎีดาว จังหวัดอยุธยา