Exotic Amata Factory

พื้นที่โซนออฟฟิศของโรงงานซอสพริกศรีราชา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ที่ถูกออกแบบอัดแน่นไปด้วยภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน จัดจ้าน และสนุก